ORGANISATIE
WERKWIJZE
MOGELIJKHEDEN
VOORWAARDEN
CONTACT
uitvaarthuisoppas.nl
Algemene voorwaarden:

Privacy
Uitvaarthuisoppas werkt discreet en onder volledige geheimhouding inzake alle betrokkenheid van de opdracht
en uitvoering hiervan. Misschien ten overvloede, maar wij verzoeken u vriendelijk om privacy gevoelige documenten en kostbaarheden op te bergen in een kluis of in een afgesloten kast. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan.

Aansprakelijkheid
Uitvaarthuisoppas treedt op als gastvrouw en zal als zodanig tijdens de uit huis momenten de woning verzorgen.
Mocht er onverhoopt toch een ongelukje gebeuren, dan zal
de schade worden geclaimed op de WA-verzekering van de Uitvaarthuisoppas, en bedraagt maximaal het schadebedrag welke de WA verzekering uitkeert.
Uitvaarthuisoppas kan nimmer tijdens de oppasperiode voor elektrische of mechanische defecten aan apparaten van
de opdrachtgever, aansprakelijk gesteld worden.

Overeenkomst contract
Uitvaarthuisoppas zal u een opdrachtbevestiging doen toekomen, met daarin de besproken data, tijd en werkzaamheden. Zodat u een en ander nog eens
kunt doornemen. Bij niet nakomen van de afgesproken
opdracht zal Uitvaarthuisoppas de administratiekosten
en eventuele onkosten in rekening brengen.
Tevens houdt Uitvaarthuisoppas zich altijd het
recht voor een opdracht te weigeren.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten welke tussen Uitvaarthuisoppas en opdrachtgever  zijn aangegaan, mits anders in onderling overleg bepaald.
Alle rechten zijn verder voorbehouden aan Uitvaarthuisoppas.

Betaling
Facturering geschiedt schriftelijk na de gewerkte uren.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuur datum.
Tranen

Mijn tranen zijn als regen,
Soms niet te stoppen, o zo veel
Het zonder jou zijn valt me tegen
Nee de zon straalt niet meer geel!